การปฏิญาณตนเป็นผู้ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY