แนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในตำบลท่าไม้ (วัดแม่พระเป็นที่พึ่งท่าหว้า)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่อยู่                    ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร                     0-3454-1992
เจ้าอาวาส            คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY