โครงการนวตกรรมกองทุนฯ ท้องถิ่นสร้างสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าไม้ เข้ารับรางวัลโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากแนวคิด นวตกรรมเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ (Hand Grip) และลูกประคบเม็ดมะขาม เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยในวันนั้นกองสาธารณสุขฯ ได้ออกบูธจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม ซึ่งภายในงานยังมีอีกหลายหน่วยงานที่มาร่วมออกบูธมาแนะนำนวตกรรมแนวความคิดของหน่วยงานนั้นๆ สาระประโยชน์นานับประการสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY