การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล  นายอนุศักดิ์ บัวลังกา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีนายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY