โครงการมอบบ้านปันสุขให้ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้รับเกียรติจาก นายยศวัฒน์ มาไพศาลศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนฯ เขต ๓ กาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา และ ภาคเอกชนต่างๆ ร่วมมอบบ้านปันสุขให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล ตั้งอยู่ ณ บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลท่าไม้  เนื่องจากเป็นผู้เร่ร่อนไม่ที่พักเป็นหลักแหล่ง อีกทั้งสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค และของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งภาคเอกชนต่างๆ ร่วมมอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนภายในเขตเทศบาล

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY