เรื่อง กำหนดลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ตามชุมชนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาที่ดินรกร้างให้ทำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

หมายเหตุ...
- วันและเวลาที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้
โทร ๐ ๓๔๕๔ ๑๗๗๕ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ
- เบอร์ติดต่อเจ้าหนาที่สำรวจ โทร. ๐๙ ๘๙๑๕ ๕๙๒๘

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY