ขอเชิญเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระต่ายเต้น ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยไม่ต้องงดน้ำและอาหาร 

- ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ 

- ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ณ บ้านประธาน อสม.น้อง หมู่ที่ ๑๐ 

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลท่าไม้ ร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และโปรดนำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY