กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ที่รับเงินสดสามารถมารับเงินได้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ และผู้ที่โอนเงินเข้าบัญชีทุกธนาคาร สามารถเบิก - ถอนได้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY