แจ้งเข้าทดสอบการวัดค่าระดับเสียงและการสั่นสะเทือนงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับดำเนินการโครงการท่อก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ ๖ (RA๖) แจ้งเข้าทดสอบการวัดค่าระดับเสียงและการสั่นสะเทือนงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าไม้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY