เลื่อนการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

        เทศบาลตำบลท่าไม้ "ขอเลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ" ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ออกไปก่อน เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ ทำให้เกิดความล่าช้า จึงขอเลื่อนการเบิกจ่ายเงินไว้ก่อน และหากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง เทศบาลตำบลท่าไม้จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY