เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยการเอกซเรย์ (X-ray) ให้กับผู้ที่มีอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระต่ายเต้น และ โรงพยาบาลมะการักษ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยการเอ็กซเรย์ (ฟรี) ผู้ที่มีอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อหาโรคที่ไม่อาจทราบมาก่อน ดังเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

- วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. สถานที่ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๒ 

- วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. สถานที่ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าไม้ 

- วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. สถานที่ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าไม้

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

- บัตรประจำตัวประชาชน

 

* ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์เทศบาลฯ : www.thamaikan.go.th
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/Thamaikan
LINE : @เทศบาลตำบลท่าไม้ กจ. 
และระบบกระจายเสียงแบบไร้สายทั้งรอบเช้าและรอบเย็นค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY