วันเทศบาล ประจำปี 2561 ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพร้อมกิจกรรมกีฬาสีเทศบาล

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้จัดงานวันเทศบาลขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เพื่อให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างและครูผู้ดูแลเด็ก ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้าและเล่นกีฬาสีในช่วงบ่าย เพื่อให้บุคลากรเทศบาลได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักความผูกพันและความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY