งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ วัดคร้อพนัน และ วัดกระต่ายเต้น

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

สงกรานต์ปีนี้ ออเจ้าทั้งหลายร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยลายดอก "นุ่งโจง ห่มสไบ" มางานสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ร่วมสร้างสีสันให้งานประเพณีสงกรานต์ท่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดคร้อพนัน และ วัดกระต่ายเต้น ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่ผ่านมา - วันที่ ๑๕ เมษายน ณ บริเวณวัดคร้อพนัน เวลา ๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียน กิจกรรมก่อพระทราย พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลก่อพระทราย - วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๐.๐๐ น. อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นรถบุปพชาติ ให้พี่น้องประชาชนร่วมสรงน้ำพระทั่วตำบลท่าไม้ เวลา ๑๕.๓๐ น. สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดคร้อพนัน / เวลา ๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียนกิจกรรมก่อพระทราย ณ วัดกระต่ายเต้น เริ่มกิจกรรมก่อพระทรายพร้อมประกาศผลและมอบรางวัลก่อพระทราย - วันที่ ๑๗ เมษายน เวลา ๑๕.๐๐ น. สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดกระต่ายเต้น คอนเซปต์เดิม "สงกรานต์ท่าไม้วิถีไทย ปลอดเหล้า ปลอดภัย ใช้น้ำน้อย"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY