การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว.

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

        สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. เป็นการทั่่วไป ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ และกำหนดให้การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในวันที่ 23 มีนาคม 2557 กกต. จ.กาญจนบุรี ประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า ณ ศาลา 60 พรรษามหาราชินี (โรงยิม) อ.เมืองกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY