จดหมายข่าวการประชุมคัดเลือกคณะสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าไม้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

"คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าไม้" บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าไม้ จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าไม้ ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY