ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา7@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY