ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา9@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY