จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
10
เมื่อวาน
51
เดือนนี้
424
เดือนก่อน
1,321
ปีนี้
2,101
ปีก่อน
3,910
  • 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าไม้และนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้
  • 22 มกราคม 2564 เรื่อง ๙ ข้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท และร้านขายของชำ “ปลอดภัยจากโควิด-๑๙”
  • 22 มกราคม 2564 เรื่อง บริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY